Col•lectius de Persones amb Capacitat Diferents i Recintes Hospitalaris

Tallers adreçats a persones amb algun tipus de discapacitat física o intel·lectual, en totes les edats.

Els objectius generals que s’hi plantegen se centren en els aspectes següents:

Implicar a tota la societat a millorar la gestió de residus, també en el cas d’aquells que tenen algun tipus de discapacitat.

Fomentar las bones pràctiques en la matèria mitjançant el coneixement del funcionament i els serveis que presten els SIG.

Identificar els col·lectius socials que agrupen les persones amb discapacitat per a oferir-los, com a la raquesta dels públics de la Comunitat Valenciana, la possibilitat de fer diversos tallers.

El procés d’aprenentatge es basarà en el desenvolupament de les fases següents:

Anàlisi de la problemàtica dels residus.

Diagnòstic de la situació actual als centres respecto de la gestió dels residus.

Elaboració d’un pla d’acció per a millorar la situació existent.

Avaluació del procés i proposta de noves accions.

Els nostres tallers

Sol·licita ja el teu taller

Per aconseguir els objectius proposats en este tipus de públic s’ofereix la possibilitat de triar entre els tallers següents:

Envia’ns la teua sol·licitud, en què especifiques: nom de l’associació, nom del  responsable i dades de contacte. De seguida ens posarem en contacte amb vosaltres per a concertar-ne la data i els tallers.

  • Donar la llauna
  • Iglú: penjanotes
  • La baralla del reciclatge
  • La muntanya dels residus
  • Les carioques voladores de paper
  • Polseres raees
  • Reciclant la farmaciola