Els SCRAP

Els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la recollida d’envasos usats i residus d’aparells elèctrics i electrònics per a recuperar-los.

La finalitat és prevenir que el destí dels residus d’envasos siga l’abocador i poder maximitzar així la quantitat de materials recuperats.

Aquest sistema es basa en la recollida separada dels residus d’envasos en contenidors específics situats a la via pública, de manera que són els ciutadans i les ciutadanes, com a consumidors finals, els qui comencen el retorn dels residus d’envasos amb la col·laboració indispensable dels ajuntaments.

Sistemes Col·lectius de Responsabilitat ampliada del productor d’envasos

Sistemes Col·lectius de Responsabilitat ampliada del productor d’aparells elèctrics i electrònics

Sistemes Col·lectius de Responsabilitat ampliada del productor de medicaments