Què és ECO-RAEE

La Fundació ECO-RAEE és un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. Des que es va crear en 2005 fins ara, representa davant el Ministeri d’Indústria més de 200 empreses adherides a tot el territori nacional, a les quals dóna cobertura i assessora en matèria  de recollida, trasllat, emmagatzematge i tractament dels residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Es tracta d’una fundació ambiental, sense ànim de lucre, fundada amb el suport i el compromís de productors d’aparells elèctrics i electrònics.

Residus gestionats:
Residus d’aparells elèctrics i electrònics

Lloc web oficial:

http://www.eco-raee.com/

C/Pedro Aleixandre 60 Bajo
46006 Valencia
96 374 66 42