Què és Ecotic

La Fundació ECOTIC és una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre. La seua constitució ha estat promoguda per les principals empreses del sector de l’electrònica de consum.

ECOTIC va ser constituïda el 7 de març de 2005. Treballa en defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible mitjançant la sensibilització i la formació als fabricants, distribuïdors i usuaris d’aparells elèctrics i electrònics.

La funció del SIG d’ECOTIC és fer que els residus que generen les organitzacions que hi té adherides, una vegada acabat l’ús dels aparells, no sols siguen reciclats com cal, sinó que també ho siguen de la manera més eficaçment i econòmica. Així es pretén que el sistema siga sostenible ambientalment i econòmicament per tal de garantir-ne la perdurabilitat.

Residus gestionats:
Residus d’aparells elèctrics i electrònics

Lloc web oficial:

http://www.ecotic.es

Avda. Diagonal 467, 1º 1ª
08036 Barcelona
934 194 048