Què és Ecotic

La Fundació ECOTIC és una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre. La seua constitució ha estat promoguda per les principals empreses del sector de l’electrònica de consum.

ECOTIC va ser constituïda el 7 de març de 2005. Treballa en defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible mitjançant la sensibilització i la formació als fabricants, distribuïdors i usuaris d’aparells elèctrics i electrònics.

La seua principal activitat és la correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de les empreses i entitats adherides al Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), donant resposta als requisits legals que els productors i distribuïdors d’aparells elèctrics i electrònics han de complir. Aquesta gestió dels residus garanteix no solament el seu reciclatge adequat, sinó que aquest es realitzi de la forma més eficaç i econòmicament raonable, optimitzant els recursos destinats al finançament del procés, i aconseguint així que el sistema sigui sostenible i garantint-ne la perdurabilitat en el temps.

Residus gestionats:
Residus d’aparells elèctrics i electrònics

Lloc web oficial:

http://www.ecotic.es

Avda. Diagonal 467, 2º 1ª
08036 Barcelona
934 194 048