Què és Ecolum

La Fundació ECOLUM naix amb l’entrada en vigor del Reial Decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus per donar una solució adequada a les necessitats de les empreses del sector de la il·luminació davant de les novetats i obligacions que incorporava aquesta nova normativa.

Des d’aquell moment, ECOLUM ha anat evolucionant per abastar tots els aparells d’enllumenat que especifica la legislació vigent i oferir un servei adaptat a cadascun dels agents involucrats a la vida d’aquests aparells, començant amb els productors (fabricants i importadors) que els venen al mercat nacional, passant per la distribució i acabant amb l’usuari final (empreses de manteniment, instal·ladors, particulars,…) que genera un residu que ha de ser recollit i reciclat d’acord amb la legislació vigent.

Residus gestionats:
Residus de lluminàries i rètols lluminosos

Lloc web oficial:

http://www.ecolum.es

C/ Príncipe de Vergara 74
28006 Madrid
902 104 982