Com fer-ho correctament

Residus d'envasos

Què fer amb els residus d’envasos una vegada que hem consumit el producte

Quan adquirim un producte, el consumim i generem un residu d’envàs. Davant d’això són diverses les opcions que podem trobar per evitar el seu impacte mediambiental.

La primera d’elles seria la reutilització. Alguns dels residus d’envasos que generem a les nostres llars són fàcilment reutilitzables. Un dels exemples més clars són els pots de vidre que podem utilitzar una i altra vegada per conservar productes diferents del que contenien quan els comprem.

Quan la reutilització del residu d’envàs no siga possible, la millor opció de què disposem per col·laborar en la seva correcta gestió és participant en la recollida selectiva.

D’aquesta manera els residus d’envasos podran reciclar-se, és a dir, transformar-se de nou en coses útils, sempre que reben la gestió necessària. Perquè això siga possible, és imprescindible que cada tipus d’envàs siga dipositat de forma diferenciada.

Alguns trucs

Utilitza una bossa de supermercat per a acumular els envasos lleugers a casa. Quan estiga plena, li fas un nus i directament al contenidor groc.

Buida els envasos per complet perquè no desprenen males olors mentre els emmagatzemes a casa.

Plega els brics i esclafa les ampolles de plàstic i llaunes. Així ocuparan menys espai.

Pots utilitzar el carro de la compra per anar emmagatzemant envasos de cartró i paper (que no taquen ni fan olor) i portar-los al contenidor blau quan vages a la compra.

On es llença cada envàs

Per col·laborar en el procés de reciclatge dels residus d’envasos, podem trobar en els nostres pobles i ciutats diferents tipus de contenidors on dipositar de forma separada aquests residus.

Què hem de dipositar

Llaunes de conserva i de begudes
Aerosols
Tapes metàl·liques
Safates de porexpan
Safates d’alumini
Safates de PET

Què NO hem de dipositar

Els productes sanitaris: xeringues, bosses de plasma o pots per a la presa de mostres.
Els estris dedicats a transportar equipatge o documents, com ara maletes, portafolis, carteres, bitlleters.
Els plàstics que no siguen envasos (carrets de la compra, joguines, cadires, etc.)
Altres estris com encenedors, recanvis d’estilogràfiques, bolígrafs o cassets.
Les ampolles de vidre i caixes de cartró, atès que tenen els seus contenidors específics.
La roba i calçat.
Els estris de cuina, paelles i eines.

Què hem de dipositar

Ampolles de vidre: ampolles de refrescos, sucs, vins, licors, etc.
Pots i flascons de vidre, de conserves, melmelades o perfums.

Què NO hem de dipositar

Els taps i tapes dels envasos, han de tirar-se al contenidor groc juntament amb la resta d’envasos de plàstic i metall.
Els elements de vidre com gots, copes, elements tipus llosa com plats, gerros, tasses i altres elements com bombetes, finestres, miralls, llunes de cotxe, taules de vidre, etc., no han de dipositar-se en l’iglú.
Els envasos de vidre de medicaments, que tenen un circuit específic de reciclatge i no s’han de barrejar amb el vidre normal.
Els articles de qualsevol altre material que no sigui vidre, com ceràmica, porcellana, argila, maó o pedra.

Què hem de dipositar

Folis, papers, cartes i sobres.
Diaris i revistes.
Caixes de cartró, com a caixes d’ous, de cereals, de galetes, de sabates, etc.
Tiquets de la compra, cupons, factures, etc.

Què NO hem de dipositar

Brics.

Tovalloles o tovallons de paper.

Paper o cartró bruts amb aliment, com caixes de pizza.

Caixes revestides amb cera, metall o un altre material que no siga paper o cartró.

Fotografies i radiografies.

Fustes, bosses de plàstic i, en general, qualsevol material que no siga paper.

Les caixes dels medicaments, que tenen un circuit específic de reciclatge.

RAEE - Residus d'aparells elèctrics i electrònics

Consells per identificar un RAEE

Són múltiples i molt variats els tipus de RAEE que podem generar a les nostres llars i centres de treball, per identificar-los de forma senzilla apunta aquests consells:

La forma més senzilla per identificar un RAEE és preguntar-se sobre el funcionament que haja pogut tenir l’aparell del qual volem desfer-nos. Si per al seu funcionament ha necessitat piles, bateries o corrent elèctric, estem davant d’un RAEE.

Una altra bona font d’informació és aquest símbol:

Si encara tens dubtes, et recomanem que vages directament al manual d’instruccions del producte.

Tipus de RAEE

La normativa agrupa aquest tipus de residus en deu categories diferents. Podràs imaginar que el llistat d’aparells que s’inclouen en cada un dels grups és molt extens i variat, però et mostrem de forma resumida els que solen ser més habituals a les nostres llars, centres de treball, etc.

Grans electrodomèstics

Frigorífics, rentadores, assecadores, rentavaixelles, cuines, estufes elèctriques, radiadors, microones, ventiladors i aparells d’aire condicionat.

Xicotets electrodomèstics

Aspiradores, planxes, torradores, fregidores, cafeteres elèctriques, ganivets elèctrics, assecadors de cabell, màquines d’afaitar i rellotges.

Equips d'informàtica i telecomunicacions

Ordinadors, ordinadors portàtils, impressores, pantalles d’ordinador, ratolins, calculadores, telèfons i telèfons mòbils.

Aparells electrònics de baix consum

Reproductors de música, ràdios, televisors, càmeres de vídeo, altaveus, amplificadors de so i instruments musicals elèctrics.

Aparells d'enllumenat

Tubs fluorescents, bombetes de baix consum, LEDS i lluminàries.

Eines elèctriques i electròniques

Trepants, tornavisos elèctrics, màquines de cosir, talladores de gespa i serres elèctriques.

Joguines o equips esportius i de temps lliure

Cotxes, trens i camions elèctrics, consoles portàtils, videojocs, pulsòmetres i cronòmetres esportius.

Aparells mèdics

Termòmetres electrònics, tensiòmetres, etc.

Instruments de vigilància i control

Detectors de fum, reguladors de calefacció i termòstats.

Màquines expenedores

Màquines de beguda, aperitius, cafè, etc.

Què fer amb els Aparells Elèctrics i Electrònics un cop vulguem desprendre’ns d’ells

L'ECOPARC MUNICIPAL O ELS PUNTS NETS HABILITATS EN EL TEU MUNICIPI

Els ecoparcs i les deixalleries tenen regulat el tipus de residus que podem dipositar, sense cap cost en ells, amb un horari específic d’atenció al públic. Informa’t al teu ajuntament!

TELEFONAR PRÈVIAMENT AL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE TEU MUNICIPI

Són molts els municipis que disposen d’un servei de recollida domiciliària per a aquells residus més voluminosos, i on tenen cabuda els grans electrodomèstics o els aparells elèctrics i electrònics que, per les seves dimensions, resulta molt més complicat el seu transport. Informa’t al teu ajuntament! 

LA RECOLLIDA A LA LLAR AL ADQUIRIR UN NOU APARELL DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES

Alguns establiments i comerços ofereixen aquest servei addicional en adquirir un nou aparell i acordar amb ells el seu transport al propi domicili. Pregunta en fer la compra! 

ENTREGAR ELS TEUS APARELLS I EQUIPS VELLS AL COMERÇ ON ADQUIREIXES ALTRES NOUS DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES

Alguns comerços disposen de contenidors específics per a xicotets aparells, bombetes, mòbils, etc. Si no disposen d’aquests espais, entrega’l directament al personal. Tampoc té cap cost!