Qué es ERP

European Recycling Platform (ERP) es va constituir el 23 de desembre de 2002 com Sistema Integrat de Gestió (SIG) paneuropeu. El seu objectiu és la recollida selectiva i el reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per tal d’assegurar una correcta gestió ambiental dels residus. Els beneficiaris seran en primer lloc el medi ambient i la ciutadania, i en paral·lel els productors associats a ERP i altres entitats col·laboradores. Durant aquests anys, ERP ha estés la seua activitat a la recollida de piles i acumuladors i d’envasos i embalatges en països diversos.

Residus gestionats:
Residus d’aparells elèctrics i electrònics

Lloc web oficial:

http://www.erp-recycling.es

Calle Raimundo Fernández Villaverde, 30, Planta 1ª, Oficina 314
28003, Madrid
918 063 042