Separar per reciclar

A la Comunitat Valenciana generem una mitjana d’1,4 quilograms de residus per persona i dia. Esta dada, a més, s’ha incrementat en els últims anys, i la tendència és a augmentar. Segons les dades de població de l’any 2015 (5.113.815 habitants) cada dia es generen a la nostra Comunitat al voltant de 7.159.341 quilos de fem. Això faria que a la Comunitat Valenciana, en un any, ompliríem de residus 196 camps de futbol, des de la gespa fins a l’última grada. I això fa que la situació siga insostenible a la llarga i a mitjà termini.

Residus domèstics, en produïm de molts tipus

PLÀSTICS PET

PLÀSTICS PEAD

PLÀSTICS PVC

PLÀSTICS PEBD

PLÀSTICS PS

POTS DE BEGUDES

POTS DE PINTURA

AEROSOLS

CARTONS DE BEGUDES (BRICS)

ENVASOS DE CARTÓ I PAPER

ENVASOS DE VIDRE

ENVASOS I  RESTES DE MEDICAMENTS

GRANS ELECTRODOMÈSTICS

ELECTRODOMÈSTICS XICOTETS

EQUIPS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

APARELLS ELECTRÒNICS DE BAIX CONSUM

APARELLS D’ENLLUMENAT

EINES ELÈCTRIQUES I ELECTRÒNIQUES

JOCS O EQUIPS ESPORTIUS I DE TEMPS LLIURE

APARELLS MÈDICS

INSTRUMENTS DE VIGILÀNCIA I CONTROL

MÀQUINES EXPENEDORES

BOMBETES DE BAIX CONSUM

TUBS FLUORESCENTS

La composició de la nostra bossa d’escombraries

El 29 % de la composició de la nostra bossa d’escombraries que llancem al contenidor de residus mesclats són residus d’envasos i paper i de cartó. La recuperació d’aquest percentatge tan elevat de residus podria millorar amb un gest ben senzill: fent una separació prèvia a casa i després depositant-ho als contenidors de recollida selectiva de residus.

 

Les ciutadanes i els ciutadans hem de saber que si fem una correcta separació a la llar, els residus que produïm poden tenir unes altres vides. El reciclatge, podem dir que comença gràcies a la nostra acció i només gràcies a ella. Una vegada separat en origen i depositat cada residu al seu lloc, els Sistemes Integrats de Gestió, junt amb l’Administració, faran que aquest procés siga possible i de profit per al nostre medi ambient.