Per què reciclar

Separant des de la llar, no només estem ajudant a reduir la quantitat de residus domèstics que es tracten en les Plantes de Tractament de Residus, sinó que ajudem a que el procés siga més efectiu, més econòmic i més sostenible.

Els ciutadans hem de saber que el reciclatge dels residus d’envasos que dipositem al contenidor groc, blau i verd, i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics ens surt gratis. Els sistemes integrats de gestió, organitzacions estatals sense ànim de lucre, s’encarreguen de posar els contenidors adequats, que es recullen i que es duguen a fàbriques de reciclatge per convertir els residus en una cosa nova i aprofitable. Els residus barrejats que van a les escombraries normals, però, sí que han de ser tractats en plantes de tractament de residus i per això els ciutadans hem de pagar una taxa per al seu tractament, que s’incrementa a major quantitat de residus dipositats.

Beneficis per al Medi Ambient

Redueixes els residus que van a parar a l'abocador

Redueixes la contaminació de l'aire

Estalvies energia

Estalvies matèries primeres