els scrap

Els SCRAPS

Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són entitats sense ànim de lucre que agrupen un conjunt de productors de productes i treballen per la prevenció, la reciclabilitat i la circularitat dels productes en tot el seu cicle de vida, facilitant a les empreses, administracions públiques i ciutadans complir amb les seues obligacions i objectius legals en matèria de gestió de residus i sostenibilitat ambiental a través de la col·laboració públic-privada.

Aquest sistema es fonamenta en la recollida separada d’aquests residus en contenidors específics situats en la via pública o a través de canals de recollida específics, de manera que són els ciutadans, com a consumidors finals, els qui inicien el retorn dels residus d’envasos, RAEE i residus de medicaments, amb la col·laboració indispensable dels ajuntaments.

Els SCRAPS

Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són entitats sense ànim de lucre que agrupen un conjunt de productors de productes i treballen per la prevenció, la reciclabilitat i la circularitat dels productes en tot el seu cicle de vida, facilitant a les empreses, administracions públiques i ciutadans complir amb les seues obligacions i objectius legals en matèria de gestió de residus i sostenibilitat ambiental a través de la col·laboració públic-privada.

Aquest sistema es fonamenta en la recollida separada d’aquests residus en contenidors específics situats en la via pública o a través de canals de recollida específics, de manera que són els ciutadans, com a consumidors finals, els qui inicien el retorn dels residus d’envasos, RAEE i residus de medicaments amb la col·laboració indispensable dels ajuntaments.