Què és la Xarxa amb els 5 Sentits?

És una comunitat d'entitats compromeses amb el reciclatge que promouen les bones pràctiques de l'economia circular mitjançant la formació contínua de les persones integrants a través del programa d'educació ambiental Recicla amb els Cinc Sentits de la Generalitat Valenciana.

Centres escolars, instituts, centres de formació professional, centres de formació de persones adultes, etc.; i entitats de caràcter institucional (consorcis, ajuntaments, mancomunitats…) són entitats que formen part d’aquesta XARXA.

Iniciar sessió en la Xarxa

Què és la Xarxa amb els 5 Sentits?

És una comunitat d'entitats compromeses amb el reciclatge que promouen les bones pràctiques de l'economia circular mitjançant la formació contínua de les persones integrants a través del programa d'educació ambiental Recicla amb els Cinc Sentits de la Generalitat Valenciana.

Centres escolars, instituts, centres de formació professional, centres de formació de persones adultes, etc.; i entitats de caràcter institucional (consorcis, ajuntaments, mancomunitats…) són entitats que formen part d’aquesta XARXA.

Iniciar sessió en la Xarxa

Quin és l'objectiu de la Xarxa?

Fomentar actituds i valors sostenibles a través d'un programa de formació contínua de qualitat i estendre la cultura del reciclatge a tota la societat.

Els nous objectius de prevenció i reciclatge de residus marcades per la normativa en matèria de residus suposen un repte per a tota la Comunitat Valenciana. Des de la XARXA es contribuirà a la conscienciació, sensibilització i la participació de tota la ciutadania per a situar a la nostra Comunitat en una posició avançada davant aquest repte.

Quin és l'objectiu de la Xarxa?

Fomentar actituds i valors sostenibles a través d'un programa de formació contínua de qualitat i estendre la cultura del reciclatge a tota la societat.

Els nous objectius de prevenció i reciclatge de residus marcades per la normativa en matèria de residus suposen un repte per a tota la Comunitat Valenciana. Des de la XARXA es contribuirà a la conscienciació, sensibilització i la participació de tota la ciutadania per a situar a la nostra Comunitat en una posició avançada davant aquest repte.

Com formar part de
la Xarxa amb els 5 Sentits?

Centres educatius i associacions

Si eres un centre educatiu, formatiu o una associació cultural, juvenil, esportiva, etc. pots formar part de la XARXA assumint els següents compromisos:
 • Signatura d'un compromís ambiental per a impulsar el reciclatge i la formació a través de la realització de tallers del programa Recicla amb els Cinc Sentits.
 • Inscripció
 • Realització d'un taller de sensibilització ambiental dirigit als representants i professorat del centre.
 • Itinerari formatiu de 3 tallers específics per a la sensibilització ambiental i consolidació d'hàbits de reciclatge de les persones integrants del centre.
 • Subscripció a la newsletter de R5S.

Institucions

La XARXA també té un vessant institucional. Consorcis, ajuntaments, mancomunitats o qualsevol entitat pública que tinga competències en la gestió dels residus poden formar part de la XARXA. En aquest cas, la seua adhesió a la XARXA estarà condicionada a la:
 • Signatura d'un compromís ambiental per part d'un representant del centre pel qual l'entitat signant es compromet a impulsar el reciclatge en les seues àrees d'influència.
 • Inscripció
 • Difusió i promoció de la XARXA entre les entitats objectiu de l'actuació.
 • Subscripció a la newsletter de R5S.

Com formar part de
la Xarxa amb els 5 Sentits?

Centres educatius i associacions

Si eres un centre educatiu, formatiu o una associació cultural, juvenil, esportiva, etc. pots formar part de la XARXA assumint els següents compromisos:
 • Signatura d'un compromís ambiental per a impulsar el reciclatge i la formació a través de la realització de tallers del programa Recicla amb els Cinc Sentits.
 • Inscripció
 • Realització d'un taller de sensibilització ambiental dirigit als representants i professorat del centre.
 • Itinerari formatiu de 3 tallers específics per a la sensibilització ambiental i consolidació d'hàbits de reciclatge de les persones integrants del centre.
 • Suscripció a la newsletter de R5S.

Institucions

La XARXA també té un vessant institucional. Consorcis, ajuntaments, mancomunitats o qualsevol entitat pública que tinga competències en la gestió dels residus poden formar part de la XARXA. En aquest cas, la seua adhesió a la XARXA estarà condicionada a la:
 • Signatura d'un compromís ambiental per part d'un representant del centre pel qual l'entitat signant es compromet a impulsar el reciclatge en les seues àrees d'influència.
 • Inscripció
 • Difusió i promoció de la XARXA entre les entitats objectiu de l'actuació.
 • Suscripció a la newsletter de R5S.

Beneficis de
l'adhesió a la Xarxa

Els centres adherits a la XARXA compten amb recursos didàctics exclusius per a reforçar hàbits de reciclatge i un segell distintiu que els distingeix com a entitat compromesa amb el reciclatge i l'economia circular.

A més, la XARXA premia el compromís ambiental amb un taller gratuït en un entorn natural pròxim al centre adscrit.

Beneficis de l'adhesió a la Xarxa

Els centres adherits a la XARXA compten amb recursos didàctics exclusius per a reforçar hàbits de reciclatge i un segell distintiu que els distingeix com a entitat compromesa amb el reciclatge i l'economia circular.

A més, la XARXA premia el compromís ambiental amb un taller gratuït en un entorn natural pròxim al centre adscrit.